Basevert for Leica

 

INGENIØRFIRMA JARLE E.R. SKADBERG AS

- For trygg og kostnadseffektiv bygging

 

 

 

NYHETER

OM OSS

PROSJEKTER

 

 

 

 

 

Firmaet er et rådgiverselskap innen bygg, anlegg, eiendom og offshore med kontorer i Stavanger, Egersund og Oslo.

 

For offshore har vi erfaring som leder for tilvirkningsseksjon med 600 mann for bygging av offshore moduler, subsea konstruksjoner mm., herunder HSE- og HSSE- arbeid og -befaringer. Vi har også nyere universitetsutdannelse innen HMS- ledelse.

 

Over 30 års erfaring

Med over 30 års erfaring kan vi bidra med det meste innen bygg- og anleggsbransjen, fra prosjektledelse og byggeledelse til uavhengig kontroll, reguleringsplaner, grensepåvisning, utstikking, masseberegning, overtagelsesbefaringer,  kvalitetssikring av våtrom, termografering, lufttetthet / trykktesting mm.

 

Hjelper ved byggefeil

Vi har bistått mange profesjonelle og små byggherrer med reklamasjon i bygg- og eiendomssaker som dårlig utført arbeid, feil fra meglere og takstmenn, feil i offentlig saksbehandling, arealavvik, grensetvister, skjulte byggefeil, råte og sopp.

 

Vi har tilleggsutdannelse fra universitet innen eiendomsjuss og byggefeil og har erfaring fra alle rettsinstanser, dvs. forliksråd, tingrett, jordskifterett, voldgiftsrett, lagmannsrett og dokumenter til høyesterett. Vi bistår byggherrer og advokater i tvistesaker, bl.a. i Oslo, Stavanger, Bergen og mange andre steder.

 

Vi er medlem av NITO takstingeniør og utfører også utvidede investeringsanalyser i tillegg til taksering av boliger, næringsbygg, skader og skjønn.

 

Vi håndterer små og store oppdrag over hele landet og i øvrige nordiske land. Vi har i 6 år vært norgesrepresentant for Europas største ingeniørfirma, Atkins i London. London Eye er et av Atkins mange prosjekter.

 

Vi er et kostnadseffektivt firma med høy spisskompetanse på flere sentrale områder, noe som er ytterligere besparende. Vi samarbeider også med andre prosjekterende innen alle fagdisipliner, fra arkitekt og byggeteknikk til geoteknikk, VVS og elektro- og teleinstallasjoner for å nevne noen. Vi har erfaring fra ledelse av byggeprosjekter med nærmere hundre delentrepriser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt kontor Stavanger

15.06.2017 Vi har etablert kontor i Stavanger. Vi ser fram til å bistå våre kunder på Nord-Jæren fra vårt nye kontor i Stavanger.

 

Regulert til bolig, brukes til parkering - også Oslo kommunes eiendommer

21.10.2014

Stadig flere områder brukes til parkering framfor til bolig. Les mer...

 

Trykktesting også av store bygg basert på 10-års allsidig erfaring med luftlekkasjekontroll

21.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.firma Jarle E.R. Skadberg AS begynner nå på sitt 11. år med termografering og tetthetskontroll og markerer dette med å tilby luftlekkasjekontroll også av store næringsbygg, kontorer, industri osv., noe som vi er sertifisert for å utføre etter NS-EN 13829.

 

Vi har erfaring fra dette tidligere også, men tar nå steget videre for å møte store byggherrers behov etter TEK 10 og uavhengig kontroll.

 

Vi har flere sett med utstyr med Wi-Fi kommunikasjon over flere etasjer. Les mer...

 

 

Store luftlekkasjer i Bakkebø kirke

06.02.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved termografering og tetthetskontroll  januar 2013 avdekket vår kontroll at kirken dessverre lekker luft som en sil. Dette mix-bildet av vanlig foto og infrarødt bilde av alterområdet viser at presten er i vinden, men avviket gjelder i praksis hele kirken og medfører at man i perioder ikke klarer å varme opp kirken til mer enn 10-14 grader C.

________________________________________________________________________________________

 

Lagmannsretten tilkjente vår kunde 725.000 kroner i prisavslag og erstatning

Les mer...

 

Vi avdekket boligfeil

Les mer...

 

Lekker boligen din varme?

Les mer...

 

Spar strøm med termografering

Les mer...

 

Termografering av Fana kirke

Les mer...

 

Vi er meget mobile

Firmaet har de senere årene vært involvert i flere hundre byggeprosjekter over hele Norge og mange i Danmark.

 

 

Kvalitetskontroll er mer enn utstyr

Vi bruker utstyr av høyeste kvalitet innen termografering, tetthetskontroll, landmåling, fuktkontroll mm., men det viktigste er at vi kan vise til meget allsidig og tverrfaglig spisskompetanse.

 

Mange større ingeniørforetak viser til referanseprosjekter der de som sto bak dem for lengst har sluttet i foretaket, i tillegg til at tverrfaglig kompetanse er spredt på mange ulike personer og avdelinger.

 

Godkjenning av ulovlige leiligheter

Vi har hjulpet mange boligeiere med godkjenning av ulovlig byggearbeid eller lovstridig bruk.

 

Vi gjennomgår om det er grunnlag for offentlige krav, ser på hva som er utført og finner kostnadseffektive løsninger dersom lovstridig tiltak foreligger.

 

Vår kompetanse og erfaring er reelt tilstedeværende i firmaet og med korte kommunikasjonslinjer.

 

Et utdrag fra våre oppdrag finner du her.

 

Se også denne oversikten / CV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT EGERSUND

 

 

Telefon:   51 49 11 00

Mobil:      90.11 13 13

 

E-mail: jarle.skadberg@skadberg.no

 

Arenessmauet 11A

4370 EGERSUND

 

 

 

KONTAKT OSLO

 

 

Mobil:    45.00 12 12

Mobil:    90.11 13 13

 

E-mail: thomas@skadberg.no

             jarle.skadberg@skadberg.no

 

Holbergs plass 4

0166 OSLO

 

KONTAKT STAVANGER

 

 

Mobil:      90.11 13 13

 

 

E-mail: jarle.skadberg@skadberg.no

 

Strandkaien 61

4005 Stavanger

 

 

(c) Alle bilder er tatt av og tilhører Jarle E.R. Skadberg AS.