Vi hjelper deg med utarbeidelse av budsjett for ditt prosjekt. Hvilke kontantstrømmer kan forventes, hvor mye vil det koste å bygge og hvilke løpende utgifter kan forventes. Dette går inn under den første fasen av eiendomsutvikling. En ordentlig due dilligence er viktig for å kunne avdekke muligheter og fallgruver ved ditt prosjekt. Mange gjør feil ved at de tar for lett på denne fasen.

 

Vi tilbyr profesjonell bistand ved at vi har god kjennskap til kostnader i forhold til oppføring av eiendom og følger utvikling av eiendomsmarkedet tett for salg av oppførte eiendommer.

 

 

 

 

 

Vi utfører kontroll av utført kvalitet, oppfyllelse av kontrakter, standarder og forskrifter. Fra kompliserte næringsbygg til små byggeenheter.

 

Vi har betydelig erfaring i byggherrestyret delte entrepriser med kontroll av entreprenørenes fakturaer i forhold til faktisk utført og levert. Vi dekker kontroll av alle faggrupper, også arkitekt og ingeniører samt offentlige gebyrer.

 

Vi kontrollerer også sikkerhetsstillelse og ordlyd i denne samt garantiforhold, og ivaretar økonomistyring av hele prosjektet.

 

Ved å benytte byggeregnskap for delentrepriser har man alltid oversikt over inn- og utbetaling for hver entreprise og totalkostnader i forhold til budsjettet. Dette sikrer beste kvalitet og kontroll med byggeprosjektet når man benytter rådgivere med mye erfaring og bred kompetanse, noe vi kan dokumentere.

 

Vi tar hånd om utforming av byggeregnskapet (attestasjonsregnskap) og oppfølging av entreprenører.

 

Ta gjerne kontakt for nærmere avklaring, vi har omfattende kunnskap innen dette feltet.